Jesteśmy firmą budowlaną o szerokim zakresie usług. Główne dziedziny, w których działamy to:

Współpracujemy z biurami projektowymi oferując klientom zrobienie projektu budowlanego, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń, warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, odbiorów zamontowanych urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego, legalizacji zbiorników przez Główny Urząd Miar, oraz finalnie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.